KRIVICKAS Antanas

KRIVICKAS Antanas (g. 1957 05 03 Viekšniuose) – klubinio darbo organizatorius metodininkas. Baigė Viekšnių vid. m-lą, 1984 – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos muzikos fakultetus; nuo 1977 Svirkančių kult. namų meno vadovas, nuo 1979 – Akmenės kaimo kult. namų direktorius, rajoninių kultūros namų vyr. metodininkas, nuo 1980 – rajoninių kultūros namų direktorius, nuo 1986 – parduotuvės vedėjas, nuo 1990 – rajono kultūros skyriaus vyr. specialistas, nuo 1992 – skyriaus vedėjas, nuo 1995 – Viekšnių kultūros namų specialistas. Parengė suaugusiųjų tautinių šokių kolektyvą rajoninėms šventėms, 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventei.

< Atgal