KRUMINIENĖ Klavdija

KRUMINIENĖ Klavdija (g. 1947 04 09 Gardine, Baltarusija) – teisininkė, socialinių mokslų (teisė) daktarė. 1964 baigė Slonimo (Gardino sr.) 1-ąją vid. m-lą, 1973 – Charkovo (Ukraina) teisės a-ją, 1978 – Maskvos patentų teisės i-tą, 1987 – aspirantūrą Leningrado (Rusija) valst. u-te. Nuo 1978 dirbo gamybinio susivienijimo „Akmenės cementas“ juridinio skyr. viršininke, nuo 1995 – Akmenės r. apyl. teismo teisėja; 1999 – 2012 – Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja. Dėstė Šiaulių u-te, šio u-to Socialinių mokslų f-to docentė.

< Atgal