KRUOPIŲ AMBULATORIJA

KRUOPIŲ AMBULATORIJA – viešoji Akmenės savivaldybės įstaiga teikti ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugoms. Iki II pas. karo buvo vaistinė ir nedidelė ambulatorija, kurioje pacientus priiminėjo iš kitur atvykstantys gydytojai. Pirmosios sovietinės okupacijos metu abi įstaigos nacionalizuotos. Po II pas. karo ambulatorija vėl veikė, jos vedėju paskirtas gyd. E. Panceržinskis. Nuo 1955 veikė felčerių ir akušerių punktas, 1962 ambulatorijoje įvesta elektra. Dabartinės sen. teritorijoje veikė 2 felčerių punktai – Kruopiuose ir Šapnagiuose. 1989 Kruopių felčerių punktas panaikintas ir atkurta ambulatorija. 2015 buvo 7 darbuotojai, tarp jų 2 gydytojos ir 3 bendruomenės slaugytojos. Buvo prisiregistravę 924 pacientai, jiems per metus suteikta per 7570 paslaugų. Vyr. gydytojos: V. Pužienė (nuo 1989), A. Mickuvienė (nuo 2009).

Inf.: Kruopiai.

< Atgal