KRUOPIŲ APYLINKĖ

KRUOPIŲ APYLINKĖ – socialistinės ūkio sistemos teritorinė struktūra Akmenės r. rytiniame pakraštyje. Ribojosi su Joniškio ir Šiaulių r. teritorijomis. Įsteigta 1940, iki 1941 06 22 ir po 1944 veikė paskirtas laikinasis vykd. k-tas, 1940 – pirmininkas P. Maksevičius. Hitlerinės okupacijos metais atkurta seniūnija, joje 1942 buvo 789 gyventojai. Atkūrus sovietinę okupacinę sistemą, vėl sudarytos apylinkės pirmininku paskirtas A. Gedžius. Pirmi rinkimai įvyko 1948 01 18, apylinkės taryba iš 7 asmenų rinkta 2,5 m. kadencijai. Aprėpė Kruopių mstl. ir jo apylinkes. 1954 prijungta Spaigių apyl. ir dalis Saunorių II apylinkės, 1963 prijungta Žarėnų apylinkė. Iki 1950 priklausė Kuršėnų apskričiai, nuo 1950 – Žagarės r., nuo 1959 – Akmenės r., nuo 1962 – Mažeikių r., nuo 1965 – vėl atkurtam Akmenės r. 1972 teritorijoje buvo Spaigių kol. ir Kruopių bei Pakalniškių t. ū. – Kruopių mstl. ir 36 kaimai. 1990 03 24 įvyko pirmi demokratiški  Lietuvos respublikos vietos savivaldos rinkimai, apyl. viršaičiu išrinktas A. Semenavičius. Po 1995 administracinės reformos apylinkė reformuota į seniūniją.

Inf.: Kruopiai.

< Atgal