KRUOPIŲ DVARAS

KRUOPIŲ DVARAS (kt. pavad. Albertava, Albrechtava) – buvęs dvaras Kruopių mstl. teritorijoje. Buvo žinomas jau Didžiojoje Lietuvos kunigaikštystėje ir priklausė Šiaulių ekonomijai. Ilgą laiką valdytas kunigaikščių Puzinų, kurie įrengė parką, tvenkinius. 1859 dvarui priklausė 10 šeimų (125 žmonės). 1923 dvare buvo 5 ūkiai su 34 gyv. Po I pas. karo dvarą įsigijo liberalių pažiūrų buvęs Lietuvos Steigiamojo Seimo narys J. Liekis, ėmęs pardavinėti prie miestelio buvusią dvaro žemę gyventojams, kurie joje statėsi namus. Dvaro žemės J. Liekis 1926 skyrė ir laisvamanių kapinėms, kuriose ir pats palaidotas. 1934 dvaro savininkas valdė 44,77 ha žemės. 1935 dvaras parduotas varžytinėse, 1937 gyvenamasis pastatas sudegė. Dvaras sunyko po II pas. karo. Išlikusi 7,3 ha dvaro sodybvietė su parku, 2 buvusio kumetyno pastatai, keletas ūkinės paskirties pastatų, neturinčių išliekamosios vertės.

Inf.: Kruopiai; Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920 – 1922 metų)narių biografinis žodynas; Vadovas po Lietuvą.

< Atgal