KRUOPIŲ MOKYKLA

Kruopių mokykla

KRUOPIŲ MOKYKLA – Akmenės r. s-bės biudžetinė įstaiga – bendrojo lavinimo m-la Kruopių mstl., vykdanti pagrindinio ugdymo programą. Spėtina, kad švietimo užuomazgos nueina į XVIII a. Mokykla XIX a. pradžioje buvo pavaldi Vilniaus u-tui, 1804 joje dirbo 1 mokytojas, mokėsi 11 berniukų ir 1 mergaitė, 1810 mokėsi 40 berniukų ir 9 mergaitės. Nuo 1870 veikė valstybinė pradinė m-la, nuo 1909 – dviklasė. Po II pas. karo veikė prog-ja, pertvarkyta į septynmetę m-lą, nuo 1954 – vidurinė, pastatytas erdvus priestatas, kurį laiką veikė bendrabutis. 1999 buvo 208 mokiniai, dirbo 27 mokytojai. Nuo 2008 vaikų lopšelis darželis prijungtas prie m-los ir tapo jos ikimokyklinio ugdymo skyriumi, jame 2015 buvo ugdomi 25 vaikai. Stipriai sumažėjus mokinių, tapo nebeįmanoma sukomplektuoti 11 ir 12 klases, nuo 2015 09 01 reorganizuota į pagrindinę m-lą. Joje tuo metu buvo 92 mokiniai ir 41 darbuotojas, 13 vaikų įgijo pagrindinį išsilavinimą, 5 – vidurinį, 4 liko išklausę 12 klasių kursą. Direktoriai: A. Rakauskas (nuo 1954), R. Gailiušaitė-Dapšienė (nuo 1962), O. Lašaitė-Gedžienė (nuo1970), R. Petrikauskienė (nuo 1977), J. Laurinkus (nuo 1984), O. Pivorienė (nuo 1991), J. Stanevičius (nuo 1995), A. Lipkinienė (2010 – 2018).

Inf.: R. Gailiušaitė-Dapšienė, S. Eivaitė-Dimavičienė. Kruopių mokyklai – 200 metų; Ambros M. Zarys statystyczny szkol wydzialu Wilenskiego. Ateneum Wilenskie, v. 14, 1930.

< Atgal