KRUOPIŲ PARAPIJA

KRUOPIŲ PARAPIJA – Romos katalikų bažnyčios struktūra. Apie katalikybės ištakas Kruopių krašte žinių nėra, bene pirmas užrašytas faktas – kai dabartinių senųjų kapinių teritorijoje 1786 pastatyta medinė Šv. Onos bažnyčia, o žemaičių vyskupas J. A. Giedraitis 1803 įsteigė parapiją ir nustatė jos ribas, kuriose būta 2020 katalikų. Iki 1800 kunigą išlaikė Kruopių (Albrechtavo) dvaras. XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla. 1831 m. bažnyčia turėjo kleboniją, 2 pastatus ūkio darbininkams ir tarnams, ūkinių pastatų, parapija – 170 kiemų su 1518 gyventojų, 23 margus 257 prentus žemės. Po 1863 sukilimo į Tobolską ištremtas klebonas J. Levanavičius. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta XIX a. pabaigoje. Parapijoje dvasininkai dažnai keitėsi, tačiau gyventojų sparčiai mažėjo ir ilgainiui dvasininką išlaikyti nebepajėgė. Paskutinis Kruopių parapijoje darbavęsis kunigas J. Jucys buvo perkeltas į Papilę, bet ir toliau patarnavo Kruopių parapijos tikintiesiems. Nuo 2018 šią pareigą atlieka kunigas R. Marozas.

Inf.: Lietuvos katalikų bažnyčios; Kruopiai.

< Atgal