KRUOPIŲ SENIŪNIJOS AUKSO RAIDĖS KNYGA

KRUOPIŲ SENIŪNIJOS AUKSO RAIDĖS KNYGA – Kruopių seniūnijai nusipelniusių ir ją garsinančių asmenybių pagerbimo knyga. Įsteigta 2002 tuometinės seniūnės V. Kateivienės iniciatyva. Į Aukso raidės knygą įrašymo nominacijos laureatai paskelbiami r pagerbiami liepos mėn. tradicinėje seniūnijos šventėje, kuri sutampa su šv. Onos atlaidais. Aukso raidės knygoje įrašyti:

2002 m.Jonas Steponavičius (1923 – 2015), pokario metais aktyviai prisidėjęs atstatant šv. Onos bažnyčią;

Elena Česnauskienė(1935 – 2013) – 41 metus išdirbusi pradinių klasių mokytoja, bažnyčios choristė;

Bronislava Petrylaitė (g. 1940) – kraštotyrininkė, savo sodyboje įkūrusi etnografinę ekspoziciją;

2003 m.Genutė Baliulienė (g. 1958) – 2002 pripažinto geriausiu Akmenės rajone Kruopių laisvalaikio ir pramogų centro direktorė, mėgėjų teatro režisierė;

Jonas Gadliauskas (g. 1927) – buvęs ilgametis (1959 03 01 – 1987 07 01) Kruopių apylinkės pirmininkas, gyventojų gerbiamas už rūpinimąsi jų gerove;

Klemensas Galkus (1903 – 2003) – 100 metų amžiaus sulaukęs seniūnijos gyventojas;

Janina Kubilienė (g. 1942) – buvusi Kruopių tarybinio ūkio direktorė, daug nuveikusi tvarkant Kruopių miestelį, prisidėjusi projektuojant bei tiesiant Naujosios Akmenės – Šiaulių plentą;

2004 m.Stefanija Dimavičienė (g. 1933) – pensininkė, buvusi Kruopių vid. m-los mokytoja, kraštotyrininkė, prisidėjusi rengiant ir išleidžiant knygą apie Kruopių mokyklą;

Romualda Dapšienė (g. 1931) – buvusi Kruopių vid. m-los direktorė, kraštotyrininkė, parengusi knygą apie Kruopių m-lą;

2005 m.Mykolas Apeikis (1905 – 2006) – seniausias Kruopių sen. gyventojas;

2006 m.Morta Jakutienė (g. 1927) – II pas. karo metais žydus gelbėjusio A. Kalendros duktė, apdovanota už žydų gelbėjimą;

Emilija Stupurienė (g. 1932) – 40 m. išdirbusi Kruopių pašte, meno kolektyvų, bažnyčios choro, etnografinio ansamblio narė;

2007 m.Algimantas Irnius (g. 1937) – gydytojas terapeutas, habilituotas biomedicininių mokslų daktaras, Vilniaus u-to profesorius;

2010 m.Juozas Mituzas (g. 1946) – verslininkas, gimtojo Laumėnų II kaimo atminimo įamžinimo iniciatorius;

2011 m.Danutė Aleksandra Kachabrišvili (g. 1949) – ūkininkė, ilgametė Kruopių mokytoja, 1975 Lietuvos vokalinių ansamblių ir solistų konkurso „Sidabriniai balsai“ laureatė;

2012 m.Regina Paulauskienė (g. 1965 – 2017) – mokytoja, Šapnagių kaimo bendruomenės „Gimtinė“ pirmininkė, parengusi knygą „Šapnagiai“;

2013 m.Giedrius Lalas (g. 1970), Darius Damskis (1983), Valius Ąžuolas (1979) – ūkininkai, daugkartiniai rajoninių konkursų ir varžybų laureatai, mėgėjų meno kolektyvų dalyviai, seniūnijos renginių rėmėjai;

2014 m.Vanda Kateivienė (g. 1949) – ilgametė Kruopių seniūnė, daug nuveikusi tvarkant miestelį, parką, Aukso raidės knygos įsteigimo iniciatorė;

2015 m.Gražina Blinkinienė (g. 1947) – literatė, 2 poezijos knygų autorė, Caritas Kruopių padalinio pirmininkė;

Liuda Povilaitytė (g. 1962) – aktyvi meno kolektyvų dalyvė, kultūros ir meno renginių vedėja, Kruopių kaimo teatro vaidintoja;

2016 m.Stasys Juškus (g. 1936) – kraštietis dailininkas, poetas, kompozitorius, meno kolektyvų vadovas;

2017 m.Sigitas Damskis (g. 1964) – ūkininkas, aktyvus bendruomenės narys;

2018 m.Andrius Jakutis (g. 1989) – medžio skulptūrų autorius.

< Atgal