KRUOPIŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIA

Kruopių bažnyčia
Nuotr. J. Strazdausko

KRUOPIŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIA – tinkuoto mūro stačiakampis dviejų bokštų Romos katalikų bažnyčios kulto pastatas Kruopių mstl. Pirmoji koplyčia pastatyta 1780, greta jos medinė bažnyčia dabartinių senųjų kapinių teritorijoje pastatyta 1786. Naujai bažnyčiai statyti Rusijos valdžios leidimo prašyta 1879, nurodyta jos sąmatinė vertė 17829 rub. Dabartinė mūrinė Šv. Onos bažnyčia pastatyta 1889, ją 1895 konsekravo vyskupas M. Paliulionis. Parapijos plotas beveik prilygo iki II pas. karo buvusiam Kruopių valsčiui. Parapijos bendruomenė aktyviai rėmė parapiją. Tos paramos ypač prireikė po II pas. karo, sovietinio okupacinio režimo sąlygomis atstatant karo sugriautą bažnyčią. Klebono J. Sovos ir tikinčiųjų sutelktomis jėgomis bei visos Žemaitijos suaukotomis lėšomis bažnyčia atstatyta ir 1958 09 07 vyskupo P. Maželio pašventinta.

Inf.: Lietuvos katalikų bažnyčios; Kruopiai.

< Atgal