KRUPAVIČIUS Mykolas

KRUPAVIČIUS Mykolas (1885 10 01 Balbieriškyje, Prienų r. – 1970 12 04 Čikagoje, JAV) – kunigas, visuomenės ir politikos veikėjas. 1905 baigė Veiverių mokytojų s-ją, 1913 – Seinų dvasinę s-ją, 1917 – Peterburgo dvasinę a-ją. Ilgametis Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, 1920 – 1927 – Lietuvos Seimo narys, 1923 – 1926 – žemės ūkio ministras, vienas iš žemės reformos Lietuvoje parengėjų ir vykdytojų. 1942 internuotas Vokietijoje, nuo 1957 gyveno JAV, 1944 – 1955 – VLIK-o pirmininkas. 1907 – 1908 mokytojas Papilėje, vaidino mėgėjiškuose spektakliuose. Paliko prisiminimų apie gyvenimą ir darbą Lietuvoje, išsamiai aprašė darbo Papilėje metus ir pažintus žmones.

Inf.: JAV lietuviai, t 1, Maldeikis P. Mykolas Krupavičius, 1975.

< Atgal