KRYŽIUS Sigitas

Sigitas Kryžius

KRYŽIUS Sigitas (g.1956 06 07 Mantartiškių k., Akmenės sen.) – inžinierius, pedagogas. 1974 baigė Akmenės vid. m-lą, 1979 – Kauno politechnikos i-to Automatikos f-tą, 2003 – Vytauto Didžiojo u-to magistrantūrą. Nuo 1979 – Palemono keramikos g-los inžinierius metrologas, nuo 1981 – Kauno 13-osios technikos m-los, nuo 1985 – Kauno politechnikumo dėstytojas, nuo 1990 – Kultūros ir švietimo min-jos departamento direktorius, nuo 1993 – Socialinės apsaugos min-jos vyr. konsultantas, nuo 1994 – Kolpingo kolegijos „Interverslas“ direktorius, nuo 2000 – savo įkurtos Vilniaus vadybos kolegijos (V Į Verslo ir vadybos akademija) direktorius. Buvo vienas iš švietimo sistemos reformos koncepcijos autorių, Lietuvos mokytojų sąjūdžio Kauno krašto pirmininkas.

Inf.: Akmenė. Kraštas ir žmonės.

< Atgal