KRYŽKELIS

KRYŽKELIS – buvęs kaimas Kruopių sen., likęs iš palivarko, 1923 turėjusio 7 gyv. ir 100 ha žemės, kuris ilgainiui tapo paprastu vienkiemiu. 1929 dalis žemės išskirstyta naujakuriams. 1959 dar buvo 11 gyv., 1970 – 4 gyv. Vėliau ištuštėjo ir 1977 03 30 panaikintas; 2004 teritorija prijungta prie Spaigių k. Partizanas Stasys Putrius žuvo 1945, motina Juzefa Putrienė ir sesuo ištremtos 1948.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 3.

< Atgal