KUČIKAS Jonas

KUČIKAS Jonas (1896 05 09 Rygoje – 1947 10 06 Vilniuje) – Rusijos ir TSRS kariškis. Nuo 1905 su tėvais gyveno Suginčių k. (Naujosios Akmenės kaim. sen.), I pasaulinio karo pradžioje pasitraukė į Rusiją. Dirbo Rusijos, Ukrainos g-lose, 1917 įstojo į raudonąją gvardiją, 1918 – raudonosios armijos internacionalinio pulko žvalgybos dalinio viršininkas pietų fronte, tų pat m. pabaigoje su komunistinės Rusijos kariuomene atsidūrė Vilniaus krašte, vadinamojo 5-ojo Vilniaus pulko kuopos vadas. Išvijus komunistinės Rusijos kariuomenę iš Baltijos valstybių, tarnavo Rusijoje, dalyvavo malšinant sukilimą Kronštate, sukilėlius Pavolgio regione. 1922 baigė parengiamuosius karininkų kursus Smolenske, po to karo mokyklą ir aukštuosius generalinio štabo kursus Maskvoje. Išvengė Kremliaus valdžios represijų, gavo pulkininko laipsnį, dalyvavo II pasauliniame kare, nuo 1944 buvo raudonosios armijos pulko vadas, nuo 1945 – divizijos vado pavaduotojas.

Inf.: MLTE, t. 2.

< Atgal