KUCKAILIENĖ Genovaitė

Genovaitė Kuckailienė

KUCKAILIENĖ Genovaitė (Dimavičiūtė; 1938 04 06 Mickių k., Papilės vlsč. – 2009 12 04 Kaune) – pedagogė, archyvų tyrinėtoja. 1956 baigė Papilės vid. m-lą, 1964 – Vilniaus u-tą. Nuo 1961 – mokytoja Kaišiadorių r. mokyklose, nuo 1968 – Kauno valstybinio istorinio archyvo vyr. mokslo darbuotoja, nuo 1985 – Kauno „Aušros“ vid. m-los mokytoja, nuo 1991 – Kauno mst. švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, nuo 1994 – Kauno jėzuitų g-jos mokytoja ekspertė. Yra paskelbusi publikacijų (taip pat ir „Vienybėje“) apie S. Daukantą, Žemaitę, Antaną Mackevičių, literatūros dėstymo metodiką, aktyviai talkininkavo įamžinant K. Donelaičio atminimo vietas Rusijos Kaliningrado srityje, įrengiant S. Daukanto muziejų Papilėje.

< Atgal