KULTŪROS CENTRAS

Kultūros centro fojė
Nuotr. J. Strazdausko

KULTŪROS CENTRAS (kt. pavadinimas: Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras)– Akmenės r. savivaldybės biudžetinė įstaiga kultūrinei veiklai organizuoti. Įsteigtas 2003 Naujosios Akmenės kultūros rūmuose, reorganizavus rajono kultūros namus. Turi Akmenės, Alkiškių, Kruopių, Papilės, Ventos filialus (kultūros namus), aptarnauja Sablauskių ir Kivylių gyvenvietes. 2012 Kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija, Alkiškių kultūros namams – 3-ioji, kitiems kultūros namams – 2-oji kategorija. 2015 buvo 46 darbuotojai, veikė 56 mėgėjų meno kolektyvai, juose buvo 733 dalyviai. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose veikia parodų salonas. 2015 metiniai asignavimai 572 tūkst. Eur. Direktorė E. D. Statkienė (nuo 2014).

< Atgal