KULTŪROS IR MENO TARYBA

KULTŪROS IR MENO TARYBA – visuomeninė patariamoji struktūra prie Akmenės r. s-bės. Atnaujinta 2018 sausio mėn. Atstovus siūlė s-bės kultūros ir švietimo skyriaus administruojamos įstaigos, kultūrine veikla užsiimančios nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės, menininkai ir tautodailininkai. Pirmininku išrinktas P. Ratkevičius. Taryba analizuoja ir vertina meno švenčių bei kultūros renginių scenarijus, planus bei projektus, teikia siūlymus bei rekomendacijas jų rengėjams.

< Atgal