KUMPIS Juozas

KUMPIS Juozas (slap. Cvirka, Arnas; 1917 Raubaičių k., Gruzdžių vlsč. – 1952 08 13 Maskvoje) – ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacinei valdžiai dalyvis nuo 1944. Kovojo Kruopių ir aplinkiniuose vlsč. veikusioje Genio (Voverės) rinktinėje, vėliau vadovavo Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos Ąžuolo būriui. Suimtas 1951 10 28 Girkančių miške apsvaiginus specialiu preparatu. Sušaudytas Maskvoje, Butyrkų kalėjime. 2000 11 15 pripažintas kario savanorio vardas, vėliau (irgi po mirties) suteiktas majoro karinis laipsnis.

Inf.: LKK, t. 4.

< Atgal