KUNČINAS Stasys

Stasys Kunčinas

KUNČINAS Stasys (1912 12 22 Sankt Peterburge, Rusija – 1999 06 13 Kaune) – mokytojas, karininkas. Į Lietuvą su tėvais grįžo 1923, baigė Gruzdžių prad. m-lą, Šiaulių g-ją, 1932 – mokytojų s-ją Šiauliuose, mokytojas Šiaulių apskrities m-lose. 1934 pašauktas į karinę tarnybą, 1935 baigė Karo m-lą ir išėjo į atsargą. Mokytojas Zarasų ap-tyje, 1936 baigė „Jaunosios Lietuvos“ kūno kultūros kursus ir atvyko mokytoju į Papilės S. Daukanto pradinę m-lą. Buvo Lietuvos šaulių s-gos narys; 1938 mobilizuotas į karinę tarnybą 8-ajame Kauno kunigaikščio Vaidoto pėstininkų pulke. Vilniaus ped. i-te įsigijo fizikos ir matematikos mokytojo kvalifikaciją, gyveno ir dirbo Anykščiuose, nuo 1995 gyveno Kaune. Buvo 1935 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu, 1960 suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokytojo vardas.

Inf.: LKK, t. IV.

< Atgal