KUODIENĖ Irena

KUODIENĖ Irena (g. 1951 02 18 Gėpaičių k., Naujosios Akmenės kaim. sen.) – mokytoja. 1969 baigė Šiaulių med. m-lą, 1979 – studijas Šiaulių pedagoginiame i-te. Nuo 1978 – Naujosios Akmenės 3-iosios vid. m-los pradinių klasių m-ja, nuo 1980 – Agluonų aštuonmetės m-los direktoriaus pavaduotoja, nuo 1985 – Tučių ašt. m-los (nuo 2000 – Viekšnių sen.)direktoriaus pavaduotoja, nuo 1986 – direktorė, nuo 1988 – Kapėnų pagrindinės m-los (perkeltos iš Tučių), nuo 1995 – Viekšnių g-jos Kapėnų pagrindinio ugdymo skyriaus direktorė.

< Atgal