KUODYS Antanas

Antanas Kuodys

KUODYS Antanas (1945 06 08 Žibikų k., Viekšnių sen., Mažeikių r. – 2004 03 24 Kapėnuose) – žemės ūkio ekonomistas organizatorius. Baigė Viekšnių vid. m-lą, 1986 – neakivaizdines studijas Lietuvos ž. ū. a-joje. Nuo 1968 – Žibikų kol. agronomas, nuo 1973 – Pakalniškių t. ū. direktorius, nuo 1977 – Kruopių t. ū. direktoriaus pavaduotojas, nuo 1980 – Jučių kol. pirmininko pavaduotojas, nuo 1984 – Tučių (nuo 2000 – Viekšnių sen.) t. ū. direktorius, nuo 1991 – Tučių ž. ū. įmonės laikinasis administratorius, nuo 1992 – Kapėnų ž. ū. b-vės valdybos pirmininkas, nuo 1997 – Viekšnių seniūnas.

Inf.: Antanas Kuodys (nekrologas), Vienybė, 2004 kovo 27.

< Atgal