KUODYS Modestas

Modestas Kuodys

KUODYS Modestas (g. 1981 04 21 Dabikinės k., Akmenės sen.) – istorikas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras. Ventos vid. m-lą baigė 1999, Kauno Vytauto Didžiojo u-te istorijos magistro studijas – 2005. Nuo tų pat m. šio u-to ir Lietuvos istorijos i-to doktorantas, daktaro disertacija „Karo padėties režimas Lietuvos respublikoje 1919 – 1940 m.“ Nuo 2005 – Vytauto Didžiojo u-to Humanitarinių mokslų f-to asistentas, nuo 2009 – šio u-to Karo istorijos centro mokslo darbuotojas ir u-to Istorijos k-ros lektorius, nuo 2010 – šio u-to Kauno istorijos centro mokslo darbuotojas. Dominuojančios mokslinių tyrimų temos – Lietuvos respublikos 1919 – 1940 m. istorija, Lietuvos kariuomenės istorija. 2007 išl. kn. „Varniai, Dimitravas, Pabradė“, paskelbė daugiau kaip 12 mokslinių str.

Inf.: Ventos krašto knyga – dabarties ir ateities kartoms.

< Atgal