KUODYS Vladas

Vladas Kuodys

KUODYS Vladas (1905 04 22 Užpelkių k., Papilės sen. – 1990 11 19 Masačiusetse, JAV) – karininkas, inžinierius statybininkas. Kauno aukštesniąją komercijos m-lą baigė 1927, Karo m-lą – 1932. Tarnavo 7-ajame pėstininkų pulke būrio vadu, nuo 1934 – Vyriausiojo kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriuje. Su Krašto apsaugos ministerijos stipendija studijavo Vytauto Didžiojo u-te, 1935 vyko į Belgiją atlikti tiltų statybos praktikos darbų. Studijas baigė 1938, įgydamas statybų inžinieriaus kvalifikaciją. Paskirtas 2-ojo inžinerijos bataliono kuopos vadu, 1939 suteiktas kapitono laipsnis. 1940 11 15 iš kariuomenės atleistas.  Dalyvavo 1941 birželio sukilime, Savanoriu įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, paskirtas jos štabo mobilizacijos skyriaus viršininku. Po nesėkmingų jai kautynių prie Sedos pasitraukė į Vakarus, emigravo į JAV.

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953, t. 4; Šverebas P. Kapitonas Vladas Kuodys – Telšių amatų mokyklos direktorius. Kalvotoji Žemaitija, 2016 birželio 21.

< Atgal