KUPREVIČIUS Mikalojus

Mikalojus Kuprevičius

KUPREVIČIUS Mikalojus (1864 01 27 Lenčių k., Kėdainių r. – 1932 08 11 Žagarėje) – gydytojas, Lietuvių tautinio atgimimo, kultūros veikėjas. Mokėsi Šiaulių g-joje ir Peterburgo u-to Gamtos mokslų skyriuje, 1891 baigė Kazanės u-tą. 1893 grįžo į Lietuvą, 1894 Grinkiškyje įkūrė slaptą lietuviškos spaudos platintojų draugiją. Vėliau dirbo Krakėse, Biržuose, ilgiausiai – Žagarėje, buvo jos s-bės narys. Dirbdamas Biržuose, globojo J. Janonį. 1924 dalyvavo steigiant Laisvamanių etinės kultūros draugiją, iki mirties buvo jos Žagarės skyriaus pirmininkas. 10 m. vadovavo Žagarės mst. savivaldybės tarybai, Surinko apie 40 tūkst. įvairių žanrų tautosakos faktų. Dalyvavo įsteigiant Kruopiuose laisvamanių kapines, jose ir palaidotas.

Inf.: VLE, t.11; Joniškio kraštas.

< Atgal