KUPRYS-KUPREVIČIUS Konstantinas

KUPRYS-KUPREVIČIUS Konstantinas (1874 01 26 – 1947 03 03 Kaune) – katalikų kunigas, kolekcininkas. Baigė Kauno kunigų s-ją, kunigu įšventintas 1901 10 05. Tarnavo įvairiose Žemaitijos parapijose, 1935 – 1939 buvo altarista Kretingoje, nuo 1940 – altarista Akmenėje, čia rizikuodamas gyvybe užstojo žydų genocido aukas, gelbėjo nuo mirties kolaboravimu su sovietine valdžia apkaltintus jaunuolius. Gyvenimo saulėlydyje perkeltas Žukančių parapijos (dab. Joniškio r.) klebonu, čia pasiligojo, gydytis išvyko į Kauną, buvo priglaustas Tėvų pranciškonų vienuolyne, ten mirė, 1947 03 06 palaidotas Aleksoto parapijos kapinėse. Kunigas archeologas J. Žiogas prieš savo mirtį (1935 09 13) K. Kupriui-Kuprevičiui perdavė savo archeologinių radinių kolekciją, kurią K. Kuprys-Kuprevičius nedelsdamas eksponavo Kretingoje, vėliau, kolekciją perėmus Kauno Vytauto Didžiojo muziejui, ją toliau saugojo, vėliau ją saugoti perdavė kunigui S. Pupaleigiui. Iš jo didelę eksponatų dalį perėmė Šiaulių „Aušros“ muziejus. Pats K. Kuprys-Kuprevičius turėjo sukaupęs vertingų, pasak liudininkų, unikalių daiktų, kurių likimas nežinomas.

Inf.: Lelis J. Tragiškos ir komiškos miniatiūros arba Okupacijos meto gydytojo užrašai; Kretingos muziejaus istorija.

< Atgal