KUPRYS Povilas

Povilas Kuprys

KUPRYS Povilas (g. 1954 03 24 Klaišių k., Papilės sen.) – anglų kalbos mokytojas, visuomenės veikėjas. 1961 – 1967 mokėsi Ventos vid. m-loje, 1972 baigė Panevėžio internatinę sporto m-lą, 1977 – studijas Vilniaus u-to Filologijos f-te, 1996 – edukologijos doktorantūrą Kauno technologijos u-te, yra stažavęsis JAV. Socialinių mokslų (edukologija) daktaras. Nuo 1977 – anglų k. mokytojas Naujosios Akmenės 2-ojoje vid. m-loje, nuo 1980 – Kaune, nuo 1983 – Kauno 14-osios vid. m-los direktoriaus pavaduotojas, direktorius, nuo 1989 – laikr. „Vakarinis Kaunas“ korespondentas, nuo 1992 – dėstytojas Kauno technologijos u-te ir Kauno kolegijoje, nuo 1997 – Vytauto Didžiojo u-to tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas, andragogikos dėstytojas, nuo 1999 – Kauno mst. savivaldybės administracijos užsienio ryšių skyr. vedėjas, nuo 2002 – Kauno mst. savivaldybės Miesto plėtros departamento direktorius, vėliau – Lietuvos sporto u-to rektoriaus referentas tarptautinei plėtrai. Buvo Lietuvos neformaliojo švietimo t-bos pirmininkas, nuo 2000 – Lietuvos aukštųjų liaudies m-lų asociacijos prezidentas. 2022 apdovanotas S. Niūniavaitės vardine literatūrine premija.

Inf.: Ventos krašto knyga – dabarties ir ateities kartoms.

< Atgal