KUPSTYS Zigmantas

Zigmantas Kupstys

KUPSTYS Zigmantas (g. 1924 05 16 Pelkelės k., Papilės sen. – 2002 03 10 Samaroje, Rusija) – ginkluoto rezistencinio pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvis, politinis kalinys, literatas. 1939 baigė Kruopių pradinę 6 klasių m-lą. Nuo 1941 mokėsi Plinkšių ž. ū. m-loje, nuo 1942 – Gruzdžių ž. ū m-loje, ją baigė 1943 ir dirbo Kruopių vlsč. savivaldybėje raštininku. 1944 įstojo į ginkluotą rezistencinio pasipriešinimo kovotojų būrį, veikusį Pagervių, Rudausių apylinkėse. 1945 legalizavosi, nuslėpdamas dalyvavimą pasipriešinimo sąjūdyje, gyveno Šiauliuose, baigė apskaitos kursus Rygoje, dirbo statybinių medžiagų ir kuro kontoroje, prekybos bazėje. Atsisakęs bendradarbiauti su saugumu, 1949 suimtas, kalintas Intoje (Rusija), paleistas iš tremties 1956, į Lietuvą negrįžo. Eilėraščių paskelbta antologijose „Benamiai“ (1989) ir „Tremtinio Lietuva“ (1990), laikraštyje „Vienybė“. 1999 išl. poezijos rinkinį „Keliai keleliai“. Prisiminimų apie įvykius Akmenės krašte ir tremtį skelbta kn. „Žvarbieji vidurnakčiai“ (2005), „Papilė II ir III“ (2006).

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal