KUTKA Jonas

KUTKA Jonas (1917 07 07 Bartašiūnų k., Utenos r. – 1960 04 02 Vilniuje) – sovietinis partizanas, partinis pareigūnas. Iki 1940 dirbo pas ūkininkus, 1940 – 1941 – sovietinės okupacinės valdžios tarnautojas, nuo 1943 veikė raudonųjų partizanų būryje, po karo baigė partinę m-lą, kurį laiką buvo LKP Akmenės r. k-to 1-asis sekretorius.

< Atgal