KYMANTAITĖ – ČIURLIONIENĖ Sofija

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

KYMANTAITĖ – ČIURLIONIENĖ Sofija (1886 03 13 Joniškyje – 1958 12 01 Kaune) – rašytoja, visuomenės veikėja. Reikšmingiausi kūriniai – eseistikos kn. „Lietuvoje“, komedijos „Pinigėliai“ bei „Vilos puošmena“, drama „Aušros sūnūs“, apysaka „Šventmarė“ ir kt. Išvertė Moljero, G. Flobero ir kt. Vakarų Europos rašytojų kūrybos. Dėstė Vytauto Didžiojo u-te. Tarp I ir II pas. karų aktyviai dalyvavo nevyriausybinių, patriotinių, moterų organizacijų veikloje, hitlerinės okupacijos metais gelbėjo holokausto aukas, po II pas. karo likusi Lietuvoje, rėmė bolševikinės okupacinės valdžios ištremtus ir persekiojamus inteligentus. 1910 – 1914 lankydavosi ir ilgokai buvodavo pas savo dėdę, kun. V. Jarulaitį, Viekšniuose, su dukters Danutės Zubovienės šeima 1944 glaudėsi nuo karo sunkumų V. Zubovo ūkyje, Judreliuose, netoli Akmenės.

Inf.: VLE, t.10; Čiurlionytė-Zubovienė D. Patekėjo saulė, kn. 2.

< Atgal