LABANAUSKAITĖ Ona

Ona Labanauskaitė

LABANAUSKAITĖ Ona (1901 10 14 Dovydžių k., Kruopių sen. – 1993 03 30 Putname, JAV) – spaudos darbuotoja, visuomenės veikėja. 1924 baigė Šiaulių mergaičių g-ją, 1933 – teisės studijas Vytauto Didžiojo u-te, iki 1935 socialinius ir politinius mokslus studijavo Lilio u-te, Prancūzijoje, įsigijo mokslinį daktarės laipsnį. 1937 – 1940 redagavo savo įkurtą katalikiško jaunimo žurnalą „Liepsnos“, taip pat „Moterį“, „Pavasarį“, „Jaunimo vadą“, buvo dienraščio „Rytas“ atsakingoji redaktorė, už kritines jo publikacijas tautininkų valdžios bausta. Išvertė katalikiškų knygų. Viena iš pirmojo pavasarininkų kongreso Šiauliuose 1924 ir kongreso 1938 Kaune rengėjų. Pavasarininkių mergaičių s-gos pirmininkė, garbės pirmininkė, nuo 1928 Pavasarininkų federacijos gen. sekretorė. Po 1940 birželio slapstėsi, hitlerinės okupacijos metais skaitė socialinių mokslų paskaitas Vilniaus u-te, globojo ir išsaugojo nuo sunaikinimo vaikų invalidų prieglaudą Kaune. 1937 – 1944 – Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos kongregacijos vienuolė. 1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 gyveno JAV, iki 1956 viena iš dienraščio „Draugas“ redaktorių, nuo 1961 šio dienraščio korespondentė Niujorke, prie Jungtinių Tautų, 1966 – 1972 dirbo savaitraščio „Darbininkas“ redakcijoje, vėliau Putname vadovavo vienuolyno spaustuvei.

Inf.: JAV lietuviai I; Žurnalistikos enciklopedija; Kačerauskaite A. Su saule širdyje. XXI amžius, 2006 spalio 11.

< Atgal