LAKAČAUSKIENĖ Rūta

Rūta Lakačauskienė

LAKAČAUSKIENĖ Rūta (Valiukaitė; g. 1943 05 27 Eržvilko apyl., Jurbarko r.) – biologė. Mokėsi Šiaulėnuose, Bubiuose, 1953 su tėvais mokytojais persikėlė į Papilę, čia baigė vid. m-lą, metus dirbo Radviliškio pramonės kombinate, 1966 baigusi Vilniaus u-to Gamtos f-tą, liko jame stažuotoja. Nuo 1970 studijavo Rusijoje, Puškino mst. Mikroorganizmų biologijos ir fiziologijos i-to aspirantūroje, grįžusi Vilniuje paskirta į Fermentinių preparatų g-lą (nuo 1995 – Biotechnologijos i-tas). 1975 apgynė biologijos mokslų kandidatės disertaciją (nostrifikavus – gamtos mokslų daktarė). Fermentų biosintezės laboratorijoje tyrė ir grynino nukleino rūgščių apykaitos fermentus. Atliko Drūkšių ežero ekotoksikologinius tyrimus. Nuo 2000 – pensijoje.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal