LALAS Jonas

Jonas Lalas

LALAS Jonas (1928 04 02 Gembūčių k., Kruopių sen. – 2007 05 22 Vilniuje) – aktorius, teatro pedagogas. 1940 baigė Kruopių pradinę m-lą, 1947 – Žagarės g-ją, 1951 – dramos studiją prie Lietuvos valst. akademinio dramos teatro. Šeima 1949 ištremta į Sibirą. 1950 – 1993 – Vilniaus akademinio dramos teatro aktorius, nuo 1981 – aukščiausios kategorijos aktorius, nuo 1988 – Lietuvos nusipelnęs artistas. Sukūrė pagrindinius vaidmenis daugelyje spektaklių: Žaldoko – B. Dauguviečio „Žaldokynėje“, Užeigos šeimininko – V. Šekspyro „Vindzoro šmaikštuolėse“, Juozo – A. Vienuolio „Paskenduolėje“, Daunio – J. Marcinkevičiaus dramoje „Kraujas ir pelenai“, Andriaus, dominikono – B. Sruogos „Milžino paunksmėje“ ir kt. Vaidino televizijos ir radijo spektakliuose, vadovavo mėgėjų teatro studijoms. 1967 parengė vadovėlį „Grimas“, 1977 su teatro trupe gastroliavo tuometinėje VDR. Nuo 1988 Lietuvos nusipelnęs artistas. Paliko prisiminimų, gausų fotoarchyvą. Palaidotas Klaipėdoje.

Inf.: Tylusis teatro metraštininkas. Aktoriaus Jono Lalo atsiminimai ne tik apie teatrą.

< Atgal