LAPĖNAS Vytautas

Vytautas Lapėnas

LAPĖNAS Vytautas (g.1934 01 01 Kilučių k., Biržų r.) – žemės ūkio gamybos organizatorius. 1957 baigė Biržų vid. m-lą, 1959 – Šilutės ž. ū. m-lą, nuo 1959 – Plungės r. Kontaučių tarybinio ūkio skyriaus valdytojas, 1962 baigė vienmetę vadovaujančių kadrų m-lą prie Lietuvos žemdirbystės i-to. Nuo 1962 iki 1999 – Papilės paukštininkystės tarybinio ūkio (nuo 1992 – Papilės ž. ū. bendrovės) direktorius, išsaugojo bendrovę nuo skubotų reformų. 1977 suteiktas Lietuvos nusipelniusio ž. ū. darbuotojo , 1983 – Lietuvos gamtos apsaugos d-jos žymūno vardas, apdovanotas buv. Liaudies ūkio pasiekimų parodos (Maskvoje) bronzos ir sidabro medaliais, 2013 – padėkos ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“. Jo vadovaujamas ūkis 3 kartus pripažintas aukštos žemdirbystės kultūros ūkiu, pasiekė aukštų ekonominių ir gyvulių bei žemės produktyvumo rodiklių.

Inf.: Papilė širdyse ir likimuose.

< Atgal