LATAKAS Bronislovas

Bronislovas Latakas

LATAKAS Bronislovas (g. 1938 04 07 Truikių k., Plungės r.) – katalikų kunigas. Iki 1957 mokėsi Plungės vid. m-loje, 1961 baigė Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikumą, dirbo Rietavo sodininkystės veislių tyrimo punkte, 1968 baigė studijas Lietuvos ž. ū. a-jos Sodininkystės ir daržininkystės f-te, 1974 – Kauno tarpdiecezinėje kunigų s-joje. Vikaras ir klebonas Telšių katedroje, Palangos, Judrėnų, Nevarėnų parapijose, nuo 1983 – Rietavo klebonas, nuo 1991 – Telšių vyskupijos kurijos ir kunigų seminarijos prokuratorius, 1999 – 2006 – Akmenės (2002 – 2004 ir Kruopių) parapijos klebonas, Akmenės dekanato dekanas, nuo 2000 – Telšių vyskupijos kapitulos garbės kanauninkas. Inicijavo katalikiškos devynmetės m-los įsteigimą Rietave, pastatydino kleboniją, organizavo bažnyčios restauravimo darbus, Telšiuose rūpinosi patalpų klierikams ir dėstytojams statyba.

< Atgal