LATVELIAI

LATVELIAI (populiarus tarmiškas pavad. Latvaliai) – kaimas Akmenės sen., 14 km į š. nuo Akmenės, į š. nuo Kamanų valst. rezervato. Plotas 509,98 ha. Pietine puse prateka Molupis, šiaurine – Kirgas. 1923 buvo 15 ūkių su 95 gyv. Skaudžių praradimų patyrė dėl sovietinės okupacijos. 1941 06 23 sovietinių kolaborantų ir raudonarmiečių nužudytas Bronys Maziliauskas, kitą dieną – Petras Astrauskas, 1941 06 15 išvežtas į Archangelsko lagerius juose mirė Vladas Garbaliauskas. 1948 ištremti Pranciškus ir Marijona Maziliauskai, karo išvakarėse įkalinto P. Astrausko 5 Asmenų šeima, Bronius Paslavičius nuteistas 10 m. lagerių ir juose po metų mirė. 1949 ištremtos Lemežių ir Maziliauskų šeimos (7 asmenys), tremtyje mirė Pranas ir Morta Maziliauskai. Po 1948 buvo Jučių kolūkio teritorija, ištuštėjo dėl vienkiemių naikinimo. Iki 1977 veikė prad. m-la. 1959 buvo 53 gyv., 1970 – 33 gyv., 1981 – 7 ūkiai su 14 gyv., 1999 – 3 ūkiai su 4 gyv. Vėliau nebegyvenamas. 2004 prijungtos Pakamanių ir Antanaičių k. teritorijos.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 1 ir 3.

< Atgal