LATVELIŠKIAI

LATVELIŠKIAI – buvęs kaimas Papilės sen., 5 km į r. nuo Papilės, prie kelio Papilė – Žarėnai Latveliai, Latveliškių mšk. laukymėje. 1923 buvo 5 ūkiai su 25 gyv. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė M. Mituzaitę ir Teklės Norkevičienės 5 asmenų šeimą. 1959 dar buvo 8 gyv., o 1970 – 9 gyv. Paskui kaimas ištuštėjo ir 1977 03 30 panaikintas. 2004 teritorija prijungta prie Barvydžių k.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 1 ir 3.

< Atgal