LATVELIŠKIŲ MIŠKAS

LATVELIŠKIŲ MIŠKAS – valstybinis miškas Papilės sen. ir gir., į r. nuo Papilės, aplinkui išnykę Zabikų, Žardelių, Latveliškių k., prieina dabar eksploatuojamas antrasis Šaltiškių molio karjeras. Plotas apie 690 ha. Dominuoja vidutinės brandos eglynai, yra 4,5 ha juodalksnių sėklinis sklypas. Atrinkti 7 vnt. pagal selekcinę vertę rinktiniai elitiniai juodalksnio medžiai. Dirvožemis įmirksta pavasarį ir rudenį, yra apie 11 ha pelkė. Po II pas. karo buvo ginkluotų rezistencijos kovotojų ilgalaikės dislokacijos vieta. Viena iš aukščiausių Akmenės r. vietovių –129 m virš jūros lygio.

< Atgal