LAURINAITIS Jonas

Jonas Laurinaitis

LAURINAITIS Jonas (1900 06 23 Daugmaudžių k., Šiaulių r. – 1981 06 10 Vilniuje) – agronomas, ekonomistas, socialistinės sistemos administracinis darbuotojas. Rašto išmoko namų sąlygomis, baigė dvejus mokytojų vasaros kursus, 1934 – agronomijos studijas Ž. ū. a-joje. Nuo 1918 mokytojas, nuo 1920 iki 1927 dirbo Kruopių prad. m-los vedėju. Nuo 1935 – bendrovės „Maistas“ darbuotojas, 1940 sovietinės okupacinės valdžios paskirtas maisto pramonės, 1941 – mėsos ir pieno pramonės ministru. 1941 evakavosi į Rusiją, gyveno ir veikė Maskvoje, rūpinosi evakuotų Lietuvos gyventojų reikalais. Nuo 1945 – Lietuvos žemdirbystės liaudies komisaras, ž. ū. ministras, Plano komisijos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1947 – Lietuvos ministrų tarybos atstovas Maskvoje, nuo 1954 – Lietuvos ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas, 1957 – 1958 – ir Plano komisijos pirmininkas, nuo 1961 – Žemės ūkio ekonomikos i-to direktorius, nuo 1966 – Ministrų tarybos patarėjas. Nuo 1971 buvo pensijoje. 1947 – 1959 ir 1963 – 1967 buvo išrinktas Lietuos TSR aukščiausiosios Tarybos deputatu, 1958 – 1962 m. – TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatu, prisidėjo leidžiant „Mažąją lietuviškąją tarybinę enciklopediją“. Kruopiuose šviesiai prisimenamas kaip puikus mokytojas, išrūpinęs naujų mokyklos patalpų statybą, inventoriaus, išplėtęs mokyklą.

Inf.: Kruopių mokyklai – 200 metų; MLTE, t. 2; ŽŪE, t. 2.

< Atgal