LAZDAUSKAS Stasys

Stasys Lazdauskas

LAZDAUSKAS Stasys (g. 1910 09 05 Kanteikių k., Naujosios Akmenės sen. – 2001 01 25 Kaune) – veterinarijos gydytojas, pedagogas. 1946 baigė Lietuvos veterinarijos a-ją, joje chirurgijos ir epizootologijos katedrų dėstytojas, nuo 1954 – veterinarijos mokslų kandidatas (nostrifikavus – biomedicininių mokslų daktaras), nuo 1958 – docentas; tyrinėjo kiaulių ir paukščių ligas, rengė jų gydymo metodiką. Išleido kn.: „Užkrečiamosios paukščių ligos“ (1954), „Apsaugokime žemės ūkio gyvulių prieauglį nuo kenkėjų“ (1961), „Infekcinės paukščių ligos“ (1962), „Neužkrečiamosios paukščių ligos ir kovos priemonės prieš jas“ (1963). Hitlerinės okupacijos metais Kaune, dirbdamas Veterinarijos a-joje laborantu, padėjo išgelbėti žydę Rivą Goldšteinienę. Po mirties 2014  apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

< Atgal