LEBELIAI

LEBELIAI – buvęs kaimas Akmenės sen., 3 km į š. nuo Akmenės. Š. r. prieina Adomiškių mšk. ir Lebelių pelkė (durpynas). 1923 buvo 4 ūkiai su 32 gyv., 1959 liko 20 gyv., 1970 – 21 gyv. Dėl intensyvios melioracijos bei vienkiemių naikinimo ištuštėjo ir 1984 07 25 panaikintas; teritorija 2004 prijungta prie Kepurlaukių k. Lebelių k., karininko, Mažeikių apskrities komendanto I. Jatulio uošvių ūkyje, 1944 vasarą apsistojo ir mirė kultūros ir visuomenės veikėjas D. Šidlauskas – Visuomis. 1946 A. Trušinskas 2 metams ištremtas į Baltijos – Baltosios jūrų kanalo statybos lagerius. 1948 sovietinio saugumo areštuoti 40 m. amžiaus J. Lemežis ir 26 m. amžiaus jo brolis A. Vasiliauskas, kaip partizanų rėmėjai, nuteisti po 10 m. lagerių.

Inf.: LGG, t. 3; Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal