LEBELIŲ MIŠKAS

LEBELIŲ MIŠKAS – mišrus miškas Akmenės sen. ir gir., greta buvusio Lebelių k. Plotas apie 480 ha, dominuoja beržų, eglių ir pušų medynai. Įsiterpia vadinamoji Lebelių pelkė (durpynas).

< Atgal