LEMCHENAS Chackelis

Chackelis Lemchenas

LEMCHENAS Chackelis (1904 04 21 Papilėje – 2001 11 11 Vilniuje) – kalbininkas, žodynų rengėjas. 1936 baigė Vytauto Didžiojo u-to Filologijos f-tą, mokytojas Ukmergės, Kauno, Šiaulių g-jose, 1941 – 1945 – vokiečių kalintas; išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą, hitlerininkai nužudė abu sūnus. Likęs gyvas, 1949 – 1975 – redaktorius „Minties“, po 1975 – „Mokslo“ leidyklose. Parengė 2 „Rusų – lietuvių kalbų žodyno“ laidas (1949 ir 1955), 2 trumpus rusų – lietuvių kalbų žodynus, didelę dalį tų pačių kalbų 4 tomų žodyno, už kurį paskirta Lietuvos ministrų t-bos premija. Redagavo „Tarptautinių žodžių žodyno“ 1951 ir 1969 m. laidas, daug mokslo terminų žodynų, yra išvertęs į lietuvių k. žydų pasakų. Išrinktas Lietuvos žydų bendruomenės garbės nariu, 1994 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu. Trečios eilės sūnėnas R. Fridmanas 1999 sukūrė dok. f. „Dėdė Chackelis“.

Inf.: VLE, t.11; Lemchenas Ch. Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei; 1970, Darbai ir polėkiai, V., 2004;Papilė širdyse ir likimuose

< Atgal