LENKUTIS Augustinas

LENKUTIS Augustinas (g. 1962 06 15 Limantų k., Šakių r.) – fizikos mokytojas. 1985 baigė Vilniaus u-to Fizikos ir matematikos f-tą. Dirbo Jurbarko ir Alytaus r. m-lose, Skiemonių kol. (Anykščių r.) vyr. energetiku, nuo 1993 – Akmenės r. Spaigių ž. ū. b-vės vyr. energetikas, nuo1994 – Kruopių apyl. viršaitis, nuo 1995 – Kruopių seniūnijos seniūnas, nuo 2002 – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Akmenės r. agentūros vedėjas.

Inf.: Kruopiai.

< Atgal