LEONAVIČIUS Stasys

LEONAVIČIUS Stasys (buvo g. 1915 02 13 Notėnų k., Skuodo r.) – mokytojas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigė Šiaulių mokytojų s-ją, 1937 – Karo m-lą. Šaulių s-gos narys. Pradinių m-lų vedėjas Žemaitijoje, nuo 1939 – Klykolių prad. m-los  vedėjas, nuo 1940 03 –  Mažeikių šaulių rinktinės Klykolių būrio vadas. Hitlerinės okupacijos metu mokytojas Salantuose, agitavo jaunimą į P. Plechavičiaus telkiamą Vietinę rinktinę. Nuo 1944 lapkričio Kretingos apskrities švietimo skyriaus inspektorius. Sovietiniam saugumui išsiaiškinus veiklą karo metais, ištremtas į Baltijos – Baltosios jūrų kanalo statybą, ten karo tribunolo nuteistas 8 metams lagerių ir 5 metams tremties.  Iš tremties paleistas 1955.

Inf.: LKK, t. 5, 9.

< Atgal