LESAUSKIS Juozapas

LESAUSKIS Juozapas  (buvo g. 1861 01 07 Kvėdarnos sen, Šilalės r.) – kunigas, teologinių knygų autorius. Už atsisakymą moksleivius leisti į cerkvės mokyklą caro valdžios uždarytas į Kretingos vienuolyną, studijavo Romoje, įsigijo teologijos daktaro laipsnį. Vikaras ir klebonas įvairiose Žemaičių vyskupijos parapijose, apie 1919 – klebonas Papilėje, iš čia išvyko profesorium į Žemaičių kunigų seminariją Kaune, vėliau ėjo aukštas pareigas vyskupijos kurijoje; Išleido „Kristaus bažnyčia“, „Mišių auka“ ir kt. knygas.

< Atgal