LESIENĖ Jovita

Jovita Lesienė

LESIENĖ Jovita (Niūniavaitė; g. 1952 12 19 Akmenėje – mokytoja, literatė, Laisvės kovų dalyvė. 1971 baigė Šiaulių J. Janonio vid. –m-lą, 1975 – Šiaulių i-to matematikos f-tą. Nuo 1975 – pedagogė Pakruojo r. ir Vilnijoje, nuo 1979 baigė programavimo kursus, inžinierė Vilniuje, nuo 1987 – VU mokslinėje bibliotekoje bibliotekinių procesų mechanizavimo skyriuje. Aktyviai įsitraukė į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veiklą, dalyvavo 1987 m. mitinge prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje, buvo persekiojama. Sąjūdžio pasiūlymu dirbo Šalčininkų, Vilniaus r. m-lose, susikūrus struktūrai „SOS vaikai“, nuo 1992 buvo pirmoji mama, auginusi be tėvų globos likusius mažamečius vaikus; nuo 1997 vėl mokytoja Šalčininkų krašte, nuo 2008- Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimų centro vyresnioji specialistė. Aktyviai dalyvavo leidžiant bei platinant katalikų bažnyčios ir politinę pogrindžio spaudą, įkūrė etnografinių giedotojų klubą „Karunka“, su vyru Antanu Lesiu (1952 – 2014) rengė kraštotyrines publikacijas periodinei spaudai, išleido bei parengė knygų apie lietuvybės išsaugojimo problemas Vilnijoje, KGB veikos metodiką.

Inf.: Rozga L. Laisvės pašaukta, Vienybė, 2017 vasario 25.

< Atgal