LEVINSKAS Adolfas

Adolfas Levinskas

LEVINSKAS Adolfas (1908 Papilėje – po 1945 Rusijoje) – kariškis, sovietinės valdžios politinis kalinys. Baigė Papilės prad. m-lą, tarnavo Papilės teismo sekretoriaus padėjėju, 1928 pašauktas atlikti karinę tarnybą, liko tarnauti ryšių batalione, puskarininkis, 1937 apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. 1940 birželio mėn. buvo įpareigotas pristatyti Lietuvos pasiuntinio Maskvoje telegramą Prezidentūrai, kur vyko paskutinis nepriklausomos Lietuvos vyriausybės posėdis. Areštuotas 1941 04 03, išvežtas 1941 06 21 į Gorkio sritį Rusijoje, ten ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams lagerių. Kalėjo Gorkio sr. Genocido dokumentuose teigiama, jog paleistas 1949 03 29, tačiau gali būti, kad „paleistas“ jau po mirties, nes artimieji jokios žinios negavo.

< Atgal