LEVINSKAS Antanas

Antanas Levinskas

LEVINSKAS Antanas (1897 Urbonaičių k., Papilės sen. – 1941 ten pat) – valstietis, nepriklausomybės kovų dalyvis. Šeimoje augo tarp 2 brolių ir 2 seserų. Į Lietuvos kariuomenę pašauktas 1919 vasarą, paskirtas į 3-iojo pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko 1-ąją kuopą, baigė puskarininkių m-lą, įgydamas jaunesniojo puskarininkio laipsnį. Pasižymėjo 1920 10 04 kautynėse su lenkų kariuomene, išsaugodamas kulkosvaidį. Jam 1921 m. paskirtas Vyčio kryžiaus ordinas. Baigęs tarnybą grįžo ir ūkininkavo gimtinėje.

Inf.: Karys, 1925, Nr. 30; LCVA, R. 412, a. 7, b. 92, l. 3.

< Atgal