LEVINSONAS Jošua

LEVINSONAS Jošua (buvo g. 1833 Viešučių k., Kruopių sen.) – žydų švietimo veikėjas, pedagogas, rašytojas. Mokėsi Žagarės ješivoje, 1865 baigė Mintaujos g-ją. Nuo 1857 siuntinėjo publikacijas į žydų ir vokiškus laikraščius, leistus Rygoje ir Peterburge. 1868 Vilniuje išleido geografijos ir topografijos knygą „Eretz Russia u-Melo`ah“, 50 savo tautai nusipelniusių žydų biografijų rinkinį ir žydų verslo raidos istoriją „Toledot Sechar ha-Yehudim“. Matyt, buvo įgijęs pedagogikos ir vadybos žinių, nes nuo 1874 vadovavo Tukumo žydų mokyklai Latvijoje.

< Atgal