LIAUDIES KONTROLĖ

LIAUDIES KONTROLĖ – pseudovisuomeninė sovietinės ūkio ir politikos sistemos struktūra, skirta kovoti su aplaidumu ir ūkiniais nuostoliais, ieškoti papildomų gamybos resursų, stiprinti darbo drausmei. Įsteigta 1965 ir per kompartijos sistemą įdiegta tuometinės  TSRS ūkio, švietimo ir kt. sferose. Atsakomybė už jos veiklą buvo užkrauta partinėms organizacijoms. Buvo išlaikoma valstybės, o „vadovaujama“ partinių organų. Rajono liaudies kontrolės k-tas buvo valstybinė įstaiga, jo pirmininkas skiriamas, tačiau grupių pirmininkai renkami inscenizuotuose rinkimuose atviru balsavimu. Grupių pirmininkais paprastai buvo „išrenkami“ pirminių LKP organizacijų sekretorių pavaduotojai, o rajono k-to pirmininką rinkdavo LKP RK biuro nariu. 1988 Akmenės r. buvo 53 LK grupės ir 42 vadinamosios cechinės grupės, jų tinkle iš viso buvo 1176 asmenys, kurie tas pareigas paprastai atlikdavo tiesioginio darbo metu. Didelė veiklos dalis buvo fiktyvi, žlugus socialistinei sistemai, panaikinta.

< Atgal