LIAUGMINAS Jonas

LIAUGMINAS Jonas (apie 1875 Akmenės sen. – 1918 Rusijoje) – Lietuvos socialdemokratų veikėjas. Dirbo Rygos įmonėse, dalyvavo 1905 m. maišto prieš carinę Rusijos valdžią įvykiuose, apkaltintas valdžios provokatoriaus, žandarų talkininko nužudymu Joniškyje, 1907 Vilniuje nuteistas mirti. Mirties bausmę pakeitus 20 m. katorgos, kalėjo Šiauliuose, Vilniuje, Šliselburgo tvirtovėje. Po 1917 m. vasario perversmo išėjo į laisvę, įstojo į Rusijos bolševikų partiją, žuvo kovodamas su baltagvardiečiais.

< Atgal